ആത്മാഭിഷേക ധ്യാനം

Galilee Retreat Centre Chiyyaram (ഗലീലീ ചിയ്യാരം)

26 Jun
VIEW MORE

Inner Healing Retreat (ആന്തരീകസൗഖ്യ ധ്യാനം)

BLM Retreat Centre (ബി ല്‍ എം ധ്യാനകേന്ദ്രം )

27 Jun
VIEW MORE

Marian Retreat (മരിയന്‍ ധ്യാനം)

Gethsemane Retreat Centre-GRC (ഗെത്സെമനി കോഴിക്കോട്)

27 Jun
VIEW MORE

Thiruvachanabhisheka Retreat (തിരുവചനാഭിഷേക ധ്യാനം)

Darsana Retreat Centre Malayattoor (ദര്‍ശന ധ്യാനകേന്ദ്രം മലയാറ്റൂര്‍)

28 Jun
VIEW MORE

ARTICLES

നുമ്മ ആ ടൈപ്പല്ല..

  നല്ല ലക്ഷണമൊത്ത ക്രിസ്ത്യാനി. ഒരു..

ഈ വീട്  നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയാണ്

  കുറെ നാള്‍ മുമ്പ് വായിച്ചൊരു..

യാചകനോട് കുമ്പസാരിച്ച ജോൺ..

  മാർപാപ്പയുമായി ഒരു സ്വകാര്യ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക്..

പ്രാര്‍ത്ഥനയുടെ ശക്തി

പ്രാര്‍ത്ഥനയുടെ ശക്തി ദൈവത്തോളം വലുതാണ്‌. ഈ..

വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിലെ പുസ്തകങ്ങള്‍..

  പരിശുദ്ധാത്മാവിന്‍റെ നിരന്തരമായ സഹായത്താലും പ്രചോദനത്താലും..