“വിശുദ്ധ കുർബ്ബാന വിശുദ്ധ ജനത്തിന്” വിശുദ്ധരുടെ തിരുമൊഴികൾ!!

May 23, 2019

 

1) “വിശുദ്ധ കുർബ്ബാന അൽത്താരയിൽ അർ‍പ്പിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, ദിവ്യകാരുണ്യത്തെ ആദരിച്ചു എണ്ണമറ്റ മാലാഖമാരാൽ ദേവാലയം നിറയും”
– വിശുദ്ധ ജോണ്‍ ക്രിസോസ്തോം.

2) “വിശുദ്ധ കുർബ്ബാനയെ നാം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആനന്ദം കൊണ്ട് മരിക്കും”
– വിശുദ്ധ ജോണ്‍ മരിയ വിയാന്നി.

3) “പുരോഹിതൻ വിശുദ്ധ കുര്‍ബ്ബാന അർ‍പ്പിക്കുമ്പോൾ മാലാഖമാർ അവനു ചുറ്റും കൂടുകയും അവനെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും.”
– വിശുദ്ധ അഗസ്റ്റിൻ,

4) “സൂര്യനുദിക്കാത്ത ഒരു ദിവസത്തെപ്പറ്റി ഭാവനയിലെങ്കിലും എനിക്ക് ഓർക്കാൻ കഴിയും. എന്നാൽ വിശുദ്ധ കുർബ്ബാന ഇല്ലാത്ത ഒരു ദിവസത്തെപ്പറ്റി ഭാവനയിൽ പോലും ഓർക്കാൻ കഴിയില്ല”
– വിശുദ്ധ പാദ്രെ പിയോ.

5) “മരണശേഷം ആത്മാവിന്‍റെ ആശ്വാസത്തിനു വേണ്ടി വിശുദ്ധ കുർബ്ബാന അർപ്പിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നേട്ടകരമാണ് ആളുകൾ തങ്ങളുടെ ജീവിതകാലത്ത് വിശുദ്ധ കുർ‍ബാന അർപ്പിക്കുന്നത്.”
– ബെനഡിക്ട് പതിനഞ്ചാമൻ മാർപാപ്പാ.

6) “ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ നന്മപ്രവര്‍ത്തികളും ഒരു വിശുദ്ധ കുർബ്ബാനക്ക് പകരമായി വെക്കുക; ആ നന്മകൾ വിശുദ്ധ കുർബ്ബാന എന്ന പർവ്വതത്തിനു മുമ്പിലെ മണൽതരിക്ക്‌ സമമായിരിക്കും”.
– വിശുദ്ധ ജോണ്‍ മരിയ വിയാനി.

7) “ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്‍റെ മകനായ യേശു അൽത്താരയിലെ പുരോഹിതന്‍റെ  കയ്യിലായിരിക്കുമ്പോൾ സ്വര്‍ഗ്ഗം ആഹ്ലാദിക്കട്ടെ. ആരാധനയുടെ ഔന്നത്യവും എളിമയുടെ ആശ്ചര്യവും വിനയത്തിന്‍റെ  കൊടുമുടിയുമായ ലോകത്തിന്‍റെ  നാഥന്‍, നമ്മുടെ രക്ഷയ്ക്കായി ഒരു കഷണം അപ്പത്തിൽ സന്നിഹിതനായിരിക്കുവാൻ മാത്രം എളിമയുള്ളവനായി.”
– അസീസ്സിയിലെ വിശുദ്ധ ഫ്രാന്‍സിസ്‌.

8) “വിശുദ്ധ കുർബ്ബാന വഴി ലഭിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെ എണ്ണുവാൻ മനുഷ്യ നാവുകൾക്ക് സാധ്യമല്ല. പാപി ദൈവവുമായി അനുരജ്ഞനത്തിലാകുന്നു; നീതിമാൻ കൂടുതല്‍ നീതിനിഷ്ഠനാകുന്നു; പാപങ്ങൾ വേരോടെ പിഴുതെറിയപ്പെടുന്നു; നന്മകളും യോഗ്യതകളും വർദ്ധിക്കുന്നു; ഒപ്പം പിശാചിന്‍റെ പദ്ധതികൾ തകർക്കപ്പെടുന്നു.”
– വിശുദ്ധ ലോറന്‍സ്‌ ജെസ്റ്റീനിയൻ,!!

9) “പരിശുദ്ധ ദിവ്യകാരുണ്യം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക്‌ പലതും അസാധാരണമായി അനുഭവപ്പെടും.അത് ആനന്ദം, സുഗന്ധം, ശരീരത്തെ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഉന്മേഷം ഇവയിൽ ഏതുമാകാം”
– വിശുദ്ധ ജോണ്‍ മരിയ വിയാനി. !!

10) “വിശുദ്ധ കുർബ്ബാന അർപ്പിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗ്ഗം തുറക്കപ്പെടുകയും അസഖ്യം മാലാഖമാർ ഇറങ്ങി വരികയും ചെയ്യും”.
– മഹാനായ വിശുദ്ധ ഗ്രിഗറി. !!

11) “വിശുദ്ധ കുർ‍ബ്ബാനയിൽ സംബന്ധിക്കുവാൻ പോകുന്ന ഒരാത്മാവിനെ അകമ്പടി സേവിക്കുന്ന കാവൽ ‍ മാലാഖ എത്രയോ ഭാഗ്യവാന്‍
– വിശുദ്ധ ജോണ്‍ മരിയ വിയാനി, !!

12) “ക്രിസ്ത്യാനികളെ അറിയുക, വിശുദ്ധ കുർബ്ബാന ഏറ്റവും വിശുദ്ധമായ പ്രവർത്തിയാകുന്നു. വിശുദ്ധ കുർബ്ബാനയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ അധികമായി ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഒന്നും തന്നെ ചെയ്യുവാൻ നിങ്ങൾക്ക്‌ സാധിക്കുകയില്ല, നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിന് ഇതിലും ക്ഷേമകരമായി മറ്റൊന്നുമില്ല.”
– വിശുദ്ധ പീറ്റര്‍ ജൂലിയന്‍ എയ്മർഡ്‌.!!

13) “വിശുദ്ധ കുർബ്ബാനയുടേതല്ലാതാകുന്ന ആ നിമിഷം തന്നെ, മുഴുവൻ ലോകവും അഗാധഗർത്തത്തിൽ പതിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ‍ വിശ്വസിക്കുന്നത്.”
– പോര്‍ട്ട്‌ മോറിസിലെ വിശുദ്ധ ലിയോണാർഡ്‌, !!

തെസ്സലോനിക്ക 4:7
“അശുദ്ധിയിലേക്കല്ല വിശുദ്ധിയിലേക്കാണ് ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്.”

ആ വിളിയുടെ മഹത്വപൂർണ്ണമായ പുർണ്ണതയാണ് വിശുദ്ധ കുർബാന.!!

ആരാധനകളിൽ ആരാധനയാണ്…
സ്നേഹത്തിന്‍റെ പൂർണ്ണതയാണ്…
കൂദാശകളിൽ കൂദാശയാണ്,,,
ത്യാഗത്തിന്‍റെയും സഹനത്തിന്‍റെയും.
പുർണ്ണതയാണ് വിശുദ്ധകുർബ്ബാന, !!

വിശുദ്ധ കുർബാന വിശുദ്ധ ജനത്തിനുള്ളതാകുന്നു.”

ആമേൻ, ആവേ, ആവേ, ആവേമരിയ, !!

പരിശുദ്ധ പരമദിവ്യകാരുണ്യ ഈശോയ്ക്ക് എന്നേരവും ആരാധനയും സ്തുതിയും പുകഴ്ചയും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ …….ആമേൻ