പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും

November 26, 2020
Retreat Center The Divine Institute of Bible and Spirituality
Start Date November 26, 2020
End Date November 28, 2020
Telephone +91 480 2708098 +91 4802702613 +91 9447803732
Country India
Region Kerala
District/Locality Thrissur
E-Mail divinebiblecourse@gmail.com
Website http://www.drcm.org
Lead By

Rev. Dr. Michael Karimattom

Registration Fees

300/-

ദൈവവചനത്തിന്‍റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങാനും തിരുസഭാ പ്രബോധനങ്ങള്‍ക്ക് അനുസൃതമായി ബൈബിള്‍ വായിച്ചു വ്യാഖ്യാനിക്കാന്‍ പരിശീലനം നല്‍കാനും ഡിവൈന്‍ ധ്യാനകേന്ദ്രം ആരംഭിക്കുന്ന ബൈബിള്‍ പഠനത്തിന്‍റെ രണ്ടാം ഘട്ടം 

Leave a Reply